Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelés

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Érvényes: 2021.07.27-től

 

I. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

1.  A Cons-Eng Office Kft. és webes tartalomszolgáltatóinak, valamint szállítási partnereinek adatai:

Cégnév Cons-Eng Office Kft.
Székhely:    1182 Budapest, Kara utca 3/A.
Panaszkezelés e-mail cím: ugyfelszolgalat@retroajandekcsomag.hu
Adószám: 25889585-2-43, HU25889585
Cégjegyzékszám:    01-09-294064
bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-119254/2017.
Szerződés nyelve:    magyar
Telefonos elérhetőség: +36-1-291-5321    
Szállító partnerek megnevezése:  DPD Hungária Kft.
  Foxpost Zrt
  GLS Hungary Kft.  
  Magyar Posta Zrt.
Webáruház és honlap domain:     www.retroajandekcsomag.hu
Tartalomszolgáltató:   ShopRenter.hu Kft.
Tartalomszolgáltató címe:   4028 Debrecen, Kassai út 129.
Tartalomszolgáltató elérhetősége: info@shoprenter.hu
telefon:  (+36)1-336-5300
Futárszolgálat neve: DPD Hungária Kft.
címe: 1158 Budapest, Késmárki utca 14/b.
e-mail: dpd@dpd.hu 
telefon: (+36)1-501-6200  
Futárszolgálat neve: GLS Hungary Kft.
címe: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.
e-mail: info@gls-hungary.com  
telefon: (+36)29-886-694
Futárszolgálat neve: Foxpost Zrt.
címe: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A
e-mail: info@foxpost.hu
telefon: (+36)1-9990369
Futárszolgálat neve: Magyar Posta Zrt.
címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
telefon: (+36)1-767-8200

 

 

2.  Kötelezettségvállalás

A Cons-Eng Office Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), mint a

www.retroajandekcsomag.hu

domain név alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) és a Retró Ajándékcsomag Webáruház (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatai feltárásáról, illetve felhasználásáról. 

Ennek érvényre juttatása érdekében:

a)    Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és alkalmazza azokat a jelen Szabályzatban megfogalmazott eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat Ügyfelek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. 

b)    Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Szolgáltató, illetve az általa igénybe vett futárszolgálat alkalmazottai ismerhetik meg, kizárólag a Webáruházban megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, és azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adják át.

c)    Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. 

d)    Szolgáltató semmilyen körülmények között sem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

e)    Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon vagy a Webáruházban történő megadása esetén – annak ellenére, hogy Szolgáltató tartalomszolgáltatói az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkeznek –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés Szolgáltató és tartalomszolgáltatóinak erőfeszítései ellenére történő bekövetkezése esetén Szolgáltató nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy Ügyfélnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

f)     Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy Ügyfél a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról vagy a Webáruházból. Ha Ügyfél saját számítógépéről látogatja a Weboldalt vagy a Webáruházat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ügyfél ebben az esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak a nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

g)    Szolgáltató különös figyelmet fordít a Webáruház szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges, a személyes adatok kezelésében érintett vásárló vagy hírlevél feliratkozó (továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsájtott személyes adatok megszerzésének és kezelésének során az alábbiakban felsorolásra kerülő jogszabályok betartására:

-     az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, 1981. január 28-án, Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

-     a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló, 1995. évi CXIX. törvény,

-     az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény.

3. Az Ügyfél által megadott adatok köre 

a) A Weboldal használata során, hírlevél feliratkozás céllal        

A Weboldal regisztrációs felületén Ügyfélnek lehetősége van adatait megadni annak érdekében, hogy a Weboldal hírlevél küldő szolgáltatásait igénybe tudja venni. A regisztráció során a következő személyes adatok kerülnek megadásra:

-  keresztnév,

-  vezetéknév,

-  e-mail cím.

b) A Webáruház használata, az ott forgalmazott termékek megrendelése során lehetőség van továbbá a következő adatok megadására: 

-  jelszó (Saját profilban, ld. lentebb),

-  szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

-  telefonszám,

-  fizetés módjának kiválasztása – Szolgáltató kijelenti, hogy bankkártyás fizetés esetén semmilyen, a tranzakcióhoz kapcsolódó adatot nem kezel, gyűjt, tárol, és ezekhez az adatokhoz nem fér hozzá,

-  esetlegesen megjegyzés írása a rendeléshez (pl. kiválasztott termék mérete, egyedi szállítási kérések, stb.).

A Webáruházban történő regisztrációt követően a rendszer létrehozza Ügyfél Saját profilját, amely Ügyfél regisztráció során megadott fenti adatait tartalmazza. 

A Saját profil használata során Ügyfélnek lehetősége van a megadott adatait módosítani, a nem kötelezően megadandó adatok kivételével az adatokat törölni, hírlevélre feliratkozni vagy arról leiratkozni. 

Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisban nyilvántartott fenti adatok kezelésének célja kizárólag a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a termékek értékesítési statisztikájának elkészítése, valamint a személyre szabott tartalmak és hirdetések, hírlevelek megjelenítése, amely az Ügyfelek jogainak védelme mellett történik.

4. Az adatkezelés célja és időtartama 

Szolgáltató a Weboldalról és a Webáruházból elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat: 

-  a Weboldalon és a Webáruházban történő regisztráció használata (megrendelés) során az adatkezelés célja a Weboldalon és a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az oldalak üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, illetve a megrendelés kiszállításának teljesítése céljából az adatok továbbítása a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló futárszolgálat részére, valamint kapcsolattartás,  

-  a hírlevélre történő feliratkozás esetén: Szolgáltató által forgalmazott termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése az Ügyfél által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: Hírlevél).

Szolgáltató a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon és a Webáruházban történő regisztrációhoz szükséges adatok megadása esetében, illetve a Hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg Ügyfél nem kéri adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve Ügyfél kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Szolgáltató jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles. Szolgáltatóra vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján Szolgáltató az Ügyfél számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi. 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy törölje a Saját profilt, amennyiben Ügyfél a regisztrációjától számított egy éven belül nem lép be a Saját profiljába, és Ügyfélnek a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben megjelölt határidőn belül sem jelzi, hogy Saját profilját ne töröljék. 

5. Az Adatkezelők köre 

a) Szolgáltató,

b) a DPD Hungária, Foxpost Zrt. és a GLS Hungary Kft., mint a Webáruházban megrendelt termékeket házhoz vagy csomagpontra szállító futárszolgálatok (továbbiakban: Futár), akiknek részére az eredményes kézbesítéshez szükséges mértékben kerülnek továbbításra az alábbi adatok:

- szállítás címzettje,

- szállítási cím,

- fizetés módja, fizetendő összeg,

- átvevő telefonszáma,

- átvevő e-mail címe.

Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futár részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet. Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbítási időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, valamint a továbbított személyes adatok körének meghatározását.  Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

Szolgáltató kijelenti, hogy az adatok Futár részére történő átadását követően ezen adatok Futár általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. Ügyfél a Futár adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Futár honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat. 

6. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. Szolgáltató honlapján és a webáruházában kínált szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához, ebbe beleértve a személyes adatok futárszolgálat részére történő továbbítását is.

Ügyfél kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon, illetve a Webáruházban. Amennyiben Ügyfél nem saját személyes adatokat ad meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fentiekben leírtaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálat kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

7. Ügyfél jogai

a) Ügyfél bármikor kérelmezheti Szolgáltatónál az alábbiakat:

- tájékoztatás személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatai helyesbítését,

- személyes adatai törlését vagy zárolását.

b) A 7. a) pont alapján Szolgáltató tájékoztatást ad Ügyfél kérelmére az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, azonban legfeljebb 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére a tájékoztatást írásban megadni.

Az előzőekben leírtak szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Ügyfél tájékoztatását Szolgáltató csak a 2011. évi CXII. törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén Szolgáltató írásban közli Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására a 2011. évi CXII. törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Ügyfél jogorvoslattal élhet.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Szolgáltató mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben Ügyfél mégis úgy érzi, hogy ennek a Weboldal vagy a Webáruház nem felelt meg, úgy kérjük, írjon az ugyfelszolgalat@retroajandekcsomag.hu e-mail címre, vagy a 1182 Budapest, Kara utca 3/A postai címre. 

Amennyiben Ügyfél úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefonszám: (06)-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)

- bíróságnál. 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

9. Szolgáltató jogai

a) Ha a Szolgáltató által kezelt személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot Szolgáltató helyesbíti.

b) Szolgáltató törli a személyes adatot, ha:

- a személyes adat kezelése jogellenes,

- a személyes adat törlését Ügyfél kéri,

- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést a 2011. évi CXII. törvény nem zárja ki,

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

c) Szolgáltató törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

d) Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

e) Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Ügyfelet és mindazokat értesíti, akiknek korábban az adato(ka)t adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

f) Amennyiben Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

g) Az Ügyfél által megadott adatokért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

10. Az adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens az információbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

a)    Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni akkor, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

-  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

-  az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

-  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

b)   Az adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 II. A Weboldal és a Webáruház használatával összefüggésben gyűjtött egyéb információk – cookie-k, naplófájlok, linkek, Google marketing szolgáltatások, Facebook és Instagram közösségi oldalak

1.  Milyen információkat gyűjt Szolgáltató a Weboldal és a Webáruház használatával összefüggésben? 

Amennyiben Ügyfél a Weboldalon vagy a Webáruházban az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy Szolgáltató semmilyen, Ügyfélre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján Ügyfél személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra vagy a Webáruházba történő látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Szabályzat jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal vagy a Webáruház használata során generálódnak és amelyeket Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra vagy a Webáruházba történő látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz Ügyfél ezen adatok alapján nem azonosítható be. Az ilyen adatokhoz kizárólag Szolgáltató fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők. 

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák: 

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. 

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például Ügyfél számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), Ügyfél által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Szolgáltató – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal vagy a Webáruház azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat Szolgáltató arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa. 

2.     Hogyan használja Szolgáltató ezeket az információkat? 

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel Ügyfél azonosítására, és Szolgáltató nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Szolgáltató a Weboldalt és a Webáruházat megfelelően tudja működtetni, amelyhez érdekében áll a Weboldalra vagy a Webáruházba látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal vagy a Webáruház használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben Szolgáltató személyes preferenciái (pl. melyek a leggyakrabban keresett termékek a Webáruházban) alapján is felhasználhatja. 

Szolgáltató a fentieken kívül felhasználhatja ezeket az információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal vagy a Webáruház funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal vagy a Webáruház használatáról. 

Szolgáltató felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal és a Webáruház használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra semmiképpen sem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, teljesen anonim módon nyilvánosságra hozzon. 

3.     Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására: 

Amennyiben Ügyfél nem szeretné, hogy Szolgáltató a fentiekben írt információkat gyűjtsön róla a Weboldal vagy a Webáruház használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldalon, valamint a Webáruházban megjelenített tartalmak nem a preferenciái szerint válogatott módon kerülnek megjelenítésre, bizonyos szolgáltatások nem, vagy nem olyan módon lesznek elérhetőek, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lennének, és a Weboldal vagy a Webáruház felhasználói élményét sem tudja így Szolgáltató ugyanolyan mértékben biztosítani. 

4. Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k  

A Weboldal vagy a Webáruház lapjai tartalmazhatnak olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Szolgáltatóval. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadók, és az ilyen adatkezelés tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

5. Linkek

Szolgáltató a Weboldalról vagy a Webáruházból ugrópontként elérhető külső, Szolgáltatótól független honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról vagy a Webáruházból.

6. Google marketing szolgáltatások

a) a Google Adwords konverziókövetés használata

Szolgáltató a Weboldalán marketing tevékenységre használja a „Google „AdWords” nevű online reklámprogramot, illetve ennek keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását is. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Ügyfél egy weboldalt egy Google-hirdetés alapján ér el, akkor egy, a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így Ügyfél nem is azonosítható általuk. Amikor Ügyfél a Weboldal vagy a Webáruház egyes oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és Szolgáltató is láthatja, hogy Ügyfél a hirdetésre kattintott.
 
Minden Google AdWords ügyfél más-más cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. A konverziókövető cookie-k segítségével szerzett információk azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó üzleti partnereinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az üzleti partnerek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót személyében is azonosítani lehetne.

Amennyiben Ügyfél nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ügyfél nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 
A Google adatvédelmi nyilatkozata, illetve további információ az alábbi linkre történő kattintás után érhetők el:  

www.google.de/policies/privacy/

 b) a Google Analytics alkalmazása

Szolgáltató Weboldalán a Google Analytics alkalmazást is használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyek elősegítik az Ügyfél által látogatott weblapok használatának marketing szempontú elemzését.

Az Ügyfél által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google Ügyfél IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg – az anonimitás biztosítása érdekében – lerövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Szolgáltató megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta Ügyfél a Weboldalt, továbbá, hogy Szolgáltató részére a Weboldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a Weboldallal és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül Ügyfél böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását Ügyfél a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Weboldalnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, Ügyfél Weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

7. Facebook és Instagram oldalak

A Cons-Eng Office Kft. és a Retró Ajándékcsomag a Facebookon és az Instagramon üzleti felhasználói profillal rendelkezik. A közösségi médiumokon kezelt adatok körébe tartozik az oldal(ak)on regisztrált profilneve, illetve a profilnévhez tartozó nyilvános profilképe. Az adatkezelésben érintettek körébe a Facebook és Instagram oldalakon regisztráltak közül a Cons-Eng Office Kft. és a Retró Ajándékcsomag üzleti felhasználói profilját „lájkolók” tartoznak. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, egyes személyes adatainak a közösségi oldal(ak)on történő kezelése.

A Cons-Eng Office Kft. és a Retró Ajándékcsomag üzleti felhasználói profil adatgyűjtésének célja a közösségi oldalakon a Webáruház termékeinek, akcióinak vagy magának a Weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartamáról, az adatok törlésének határidejéről, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyéről és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetéséről:

-       az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon lehet tájékozódni,

-       az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal(ak) szabályozása vonatkozik.